logo
Wyników: 336
SPRAWOZDANIA ŚRODOWISKOWE NA ZLECENIE BIAŁYSTOK DORADZTWO AUDYT KONTROLA
Firma EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. jest firmą doradczą zajmującą się wspieraniem firm w określaniu zakresu obowiązków środowiskowych oraz prawidłowym sporządzaniu dokumentacji środowiskowej dot yczącej ochrony środowiska w firmie. Współpraca ekologiczna z firmą EkoExpert gwarantuje zgodne z prawem wypełnianie obowiązków środowiskowych, w tym obowiązków sprawozdawczych oraz...
http://www.multipino.pl/offer740600.html
USŁUGI ŚRODOWISKOWE BIAŁYSTOK DOKUMENTY ŚRODOWISKOWE ROZLICZENIA EKOEXPERT
.... Zakres usług oferowanych w ramach obsługi ekologicznej, forma współpracy w ramach obsługi oraz zakres odpowiedzialności w związku z realizacją usług różni się w zależności od indywidualnych potrzeb firmy. Usługi realizowane w ramach obsługi ekologicznej dot yczą zapewnienia firmie zgodnego z prawem funkcjonowania oraz prawidłowego oraz terminowego wypełniania obowiązków środowiskowych. Firma EkoExpert...
http://www.multipino.pl/offer740547.html
Zbieraczka Duplo 5000
Zbieraczka Duplo 5000 Rok: 2008 2 x wieża DC 10/60 ( Przebieg: 219.043 oraz 932.146 ) Sterownie wież z ekranu dot ykowego DBM 500 Trimmer DBM 500 ( przebieg 121.592 ) Automatyczne ustawienie formatów
http://www.multipino.pl/offer740473.html
DORADCY ŚRODOWISKOWI BIAŁYSTOK AUDYTY USŁUGI SPRAWOZDANIA ŚRODOWISKOWE FIRM
... przygotowują wymagane przepisami prawa dokumenty, raporty środowiskowe, sprawozdania środowiskowe z prowadzonej działalności, reprezentują firmę przed organami kontroli środowiskowej. Wymagania dot yczące procedur związanych z ochroną środowiska w firmie oraz konieczność uzyskiwania pozwoleń środowiskowych oraz sektorowych sprawiają, że wypełnianie obowiązków środowiskowych może być dla wielu przedsiębiorstw...
http://www.multipino.pl/offer740454.html
DORADZTWO EKOLOGICZNE DLA FIRM BIAŁYSTOK WSPÓŁPRACA OBSŁUGA FIRM EKOEXPERT
.... Eksperci środowiskowi z EkoExpert opracowują na zlecenie wszelkie dokumenty środowiskowe, które związane są z prowadzoną działalnością gospodarczą, monitorują na zlecenie zmiany przepisów dot yczące firm oraz prowadzą stałą obsługę ekologiczną firm. Zmiany przepisów o ochronie środowiska określają obowiązki sprawozdawcze firm oraz grupę podmiotów zobligowanych do raportowania prowadzonej działalności....
http://www.multipino.pl/offer740200.html
SZKOLENIA EKOLOGICZNE BIAŁYSTOK SZKOLENIA FIRM Z DOFINANSOWANIEM UNIJNYM
.... Szkolenia środowiskowe organizowane i realizowane we współpracy z firmą EkoExpert pozwalają poszerzyć wiedzę z zakresu obowiązków środowiskowych firm oraz praktycznego sporządzania raportów środowiskowych, w tym wyliczanie opłat za korzystanie ze środowiska. Aktualne przepisy dot yczące podmiotów zobowiązanych do sporządzania raportów oraz wnoszenia opłat środowiskowych w związku z prowadzoną działalnością...
http://www.multipino.pl/offer739861.html
DORADCY ŚRODOWISKOWI EKOEXPERT BIAŁYSTOK USŁUGI OBSŁUGA DOKUMENTY OPŁATY
.... Doradcy środowiskowi świadczą usługi profesjonalnego doradztwa ekologicznego dla firm, przygotowują dokumentację środowiskową firm oraz prowadzą rozliczenia działalności zgodnie z aktualnymi stawkami opłat oraz przepisami dot yczącymi ochrony środowiska, którym podlega firma. Eksperci środowiskowi z EkoExpert realizują profesjonalne szkolenia środowiskowe dla firm z zasad, terminów oraz sporządzania...
http://www.multipino.pl/offer739756.html
USŁUGI ŚRODOWISKOWE DLA FIRM BIAŁYSTOK OBOWIĄZKI ŚRODOWISKOWE SPRAWOZDANIA
... Eksperci środowiskowi z EkoExpert opracowują na zlecenie wszelkie dokumenty środowiskowe, które związane są z prowadzoną działalnością gospodarczą. Aktualne przepisy dot yczące ochrony środowiska w związku z prowadzoną działalnością określają obowiązki sprawozdawcze firm. Eksperci z EkoExpert pomogą Państwu w określeniu zakresu obowiązków środowiskowych. W ramach świadczonych usług doradcy środowiskowi...
http://www.multipino.pl/offer739667.html
DORADZTWO EKOLOGICZNE BIAŁYSTOK DOFINANSOWANIA PROJEKTY UNIJNE SZKOLENIA
... Przedsiębiorcy współpracujący z firmą EkoExpert mogą skorzystać z dofinansowania do usług szkoleniowych oraz dofinansowania do usług środowiskowych. Szczegółowe informacje dot yczące zakresu współpracy, podmiotów, którym przysługuje dofinansowanie oraz stopień dofinansowania dostępne są na firmowej stronie www.ekoexpert.com.pl Na stronie internetowej publikujemy wszelkie, niezbędne informacje dot yczące...
http://www.multipino.pl/offer739589.html
OFERTA SZKOLEŃ EKOLOGICZNYCH DLA FIRM DORADZTWO USŁUGI EKOEXPERT BIAŁYSTOK
... Eksperci środowiskowi z EkoExpert zapoznają uczestników szkolenia z aktualnymi przepisami dot yczącymi zarządzania ochroną środowiska w firmie, zasadami wypełniania raportów środowiskowych, warunków udzielania pozwoleń środowiskowych oraz ubiegania się o pozwolenia środowiskowe oraz praktycznymi metodami wyliczania wysokości opłat środowiskowych. Doradcy środowiskowi wspierają osoby zarządzające...
http://www.multipino.pl/offer739489.html
OBOWIĄZKI ŚRODOWISKOWE FIRM ROZLICZANIE DZIAŁALNOŚCI USLUGI EKOEXPERT
... Obowiązek rozliczania się za korzystanie środowiska oraz przygotowywania sprawozdań środowiskowych dot yczy firm, których działalność związana jest z: • wprowadzeniem gazów lub pyłów do powietrza • wprowadzeniem ścieków do wód lub ziemi • poborem wód podziemnych i powierzchniowych wód śródlądowych • wytwarzaniem, przetwarzaniem oraz składowaniem odpadów • emisją hałasu. Eksperci środowiskowi...
http://www.multipino.pl/offer739318.html
USŁUGI EKOLOGICZNE DLA FIRM BIAŁYSTOK OBSŁUGA FIRM WSPÓŁPRACA EKOLOGICZNA
... Firma Ekoexpert dba o prawidłowe wypełnianie obowiązków środowiskowych firmy, reprezentuje firmę w trakcie kontroli środowiskowej oraz prowadzi monitoring przepisów dot yczących ochrony środowiska, dzięki czemu firma może bez zakłóceń i zgodnie z obowiązującymi przepisami prowadzić działalność gospodarczą. Eksperci środowiskowi z firmy EkoExpert zadbają o przeszkolenie personelu, ustalą...
http://www.multipino.pl/offer739208.html
SZKOLENIA ŚRODOWISKOWE SZKOLENIA Z OCHRONY ŚRODOWISKA EKOEXPERT BIAŁYSTOK
... W trakcie szkolenia doradcy środowiskowi z EkoExpert zapoznają uczestników z aktualnymi przepisami dot yczącymi zarządzania ochroną środowiska w firmie, zasadami oraz terminami na składanie sprawozdań środowiskowych, warunkami udzielania pozwoleń środowiskowych oraz praktycznymi wskazówkami umożliwiającymi wyliczenie wysokości opłat środowiskowych. Udział w szkoleniach środowiskowych realizowanych...
http://www.multipino.pl/offer739109.html
USŁUGI SZKOLENIOWE BIAŁYSTOK DORADZTWO OCHRONA ŚRODOWISKA EKOEXPERT
Firma EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. przygotowała propozycję współpracy dla firm w zakresie realizacji szkoleń środowiskowych. Szkolenia ekologiczne proponowane przez firmę EkoExpert dot yczą obowiązków środowiskowych firm oraz związanej z nimi konieczności rozliczania prowadzonej działalności gospodarczej. Eksperci środowiskowi z firmy EkoExpert realizują kompleksowe szkolenia...
http://www.multipino.pl/offer738820.html
DORADZTWO EKOLOGICZNE BIAŁYSTOK AUDYTY ŚRODOWISKOWE WSPÓŁPRACA EKOEXPERT
... Usługi ekologiczne świadczone na rzecz firm zostały opracowane z uwzględnieniem aktualnych przepisów o ochronie środowiska oraz najlepszych praktyk dot yczących zarządzania ochroną środowiska w firmie. Podejmując współpracę z firmą EkoExpert zyskują Państwo pewność należytego i zgodnego z prawem wypełniania obowiązków środowiskowych. Firma EkoExpert będzie Państwa reprezentować w trakcie kontroli...
http://www.multipino.pl/offer738731.html
Kurs Opiekun Osób Niepełnosprawnych i Starszych / szkolenie online
Zapraszamy na szkolenie online w Kar-Group. 1. Kurs doszkalający kończońcy się uzyskaniem certyfikatu ukończenia kursu. 2. Szkolenie przewiduje materiał dydaktyczny na 60 godzin szkoleniowych, taka liczba jest zgłoszona do RIS dla kursów stacjonarnych i e-learning. (liczba godzin szkolenia wpisywana do certyfikatu na życzenie) 3. Na dokumentacji nie ma adnotacji, że kurs odbył się drogą internetową!...
http://www.multipino.pl/offer738542.html
WSPÓŁPRACA EKOLOGICZNA EKOEXPERT BIAŁYSTOK OBSŁUGA EKOLOGICZNA FIRM USŁUGI
... Usługi ekologiczne świadczymy na zasadzie stałej obsługi ekologicznej firm lub usług wykonywanych na zlecenie, dot yczących jedynie wybranych obszarów działalności firmy. Firma EkoExpert posiada wybitnych specjalistów z zakresu zarządzania ochroną środowiska w firmie oraz obsługi projektów ekologicznych. Doradcy środowiskowi z EkoExpert wykonują na zlecenie wszelkie obowiązki środowiskowe, którym podlega...
http://www.multipino.pl/offer738351.html
DORADZTWO ŚRODOWISKOWE RAPORTY POZWOLENIA ZINTEGROWANE EKOEXPERT BIAŁYSTOK
... Zakres usług środowiskowych dla firm ustalany jest indywidualnie, z uwzględnieniem aktualnych przepisów o ochronie środowiska, wielkości przedsiębiorstwa oraz wymogów dot yczących ochrony środowiska przewidzianych dla poszczególnych branż. Eksperci środowiskowi z EkoExpert reprezentują firmę przed organami kontroli środowiskowej oraz dbają o rzetelne wypełnianie powierzonych naszej firmie obowiązków...
http://www.multipino.pl/offer738215.html
SZKOLENIA EKOLOGICZNE DLA FIRM OCHRONA ŚRODOWISKA W FIRMIE EKOEXPERT
...ekoexpert.com.pl Wyniki ankiety pozwolą firmie EkoExpert przedstawić rozwiązania najkorzystniejsze dla Państwa firmy oraz określić zakres tematyczny szkoleń dot yczący ochrony środowiska. Eksperci środowiskowi z firmy EkoExpert dzięki wieloletniemu doświadczeniu w realizacji szkoleń oraz aktualnej wiedzy z zakresu przepisów o ochronie środowiska przygotowują profesjonalne arkusze umożliwiające wyliczenie...
http://www.multipino.pl/offer738166.html
OCHRONA ŚRODOWISKA W FIRMIE DORADZTWO EKOLOGICZNE WSPÓŁPRACA BIAŁYSTOK
... Usługi ekologiczne świadczone na rzecz firm mają kompleksowy charakter i zostały opracowane z uwzględnieniem aktualnych przepisów o ochronie środowiska oraz najlepszych praktyk dot yczących zarządzania ochrona środowiska w firmie. Doradcy środowiskowi z EkoExpert w oparciu o zlecony audyt środowiskowy firmy dopasują zakres współpracy do potrzeb środowiskowych firmy, z uwzględnieniem wielkości przedsiębiorstwa,...
http://www.multipino.pl/offer737786.html
Wyników: 336