logo
Wyników: 12
Roundup Randap 360SL 5L dobra cena
... i dwuliściennych (jednorocznych i wieloletnich) Zawartość substancji biologicznie czynnej: glifosat 360g /l w postaci soli izopropoloaminowej DZIAŁANIE NA CHWASTY Roundup 360 SL (Randap ) jest dolistnym herbicydem o działaniu układowym. Pobierany jest poprzez zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę) a następnie przemieszcza się po całej roślinie i dociera do jej części...
http://www.multipino.pl/offer565792.html
Tajfun taifun 360 SL 20l jak Roundup Randap środek totalny
Taifun 360 SL jest dolistnym herbicydem o działaniu systemicznym. Pobierany jest poprzez zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę) a następnie przemieszcza się po całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi itp.) powodując ich zamieranie. Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie) są widoczne po upływie 7-10 dni od zabiegu. Całkowite...
http://www.multipino.pl/offer561050.html
Rofosat 360 SL 20l czyli zamiennik Roundup Randap środek totalny
Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania perzu oraz innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (jednorocznych i wieloletnich) na polach uprawnych oraz do desykacji zbóż, rzepaku ozimego, rzepaku jarego, grochu na suche nasiona, bobiku i łubinu żółtego.
http://www.multipino.pl/offer561049.html
Roundup 360 SL 5L na chwasty Randap
Roundup® 360 SL występuje w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania perzu oraz innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (jednorocznych i wieloletnich) Zawartość substancji biologicznie czynnej: glifosat 360g /l w postaci soli izopropoloaminowej DZIAŁANIE NA CHWASTY Roundup 360 SL jest dolistnym herbicydem o działaniu układowym....
http://www.multipino.pl/offer539007.html
ROUNDUP 360 SL 5 litrów i inne opakowania RANDAP
Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania perzu oraz innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (jednorocznych i wieloletnich) na polach uprawnych, użytkach zielonych oraz w uprawach sadowniczych, a także chwastów i zbędnej roślinności na ciekach i zbiornikach wodnych, w leśnictwie, na torach kolejowych, terenach...
http://www.multipino.pl/offer478705.html
Rofosat 360 SL 20l czyli Roundup Randap promocja środek totalny
Rofosat 360 SL jest dolistnym herbicydem o działaniu systemicznym. Pobierany jest przez zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę) a następnie przemieszcza się po całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi itp.) powodując ich zamieranie. Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie) są widoczne po upływie 7-10 dni od zabiegu. Całkowite...
http://www.multipino.pl/offer441248.html
Avans Premium 360 SL 5l jak Roundup Randap środek totalny
Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania perzu właściwego oraz innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (jednorocznych i wieloletnich) na polach uprawnych oraz w roślinach sadowniczych i warzywach, a także chwastów i zbędnej roślinności na ciekach i zbiornikach wodnych, w leśnictwie, terenach nie użytkowanych...
http://www.multipino.pl/offer441243.html
Randap Roundup 360 SL 20l Oryginalny środek totalny Promocja
Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania perzu oraz innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (jednorocznych i wieloletnich) na polach uprawnych, użytkach zielonych oraz w uprawach sadowniczych, a także chwastów i zbędnej roślinności na ciekach i zbiornikach wodnych, w leśnictwie, na torach kolejowych, terenach...
http://www.multipino.pl/offer441230.html
Randap Roundup Energy 450 SL środek totalny
Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania perzu oraz innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (jednorocznych i wieloletnich) na polach uprawnych oraz do desykacji zbóż, rzepaku ozimego, rzepaku jarego, grochu na suche nasiona, bobiku i łubinu żółtego.
http://www.multipino.pl/offer441226.html
Klinik Duo 360 SL 20l zamiennik Roundup Randap środek totalny
Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania perzu oraz innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (jednorocznych i wieloletnich) na polach po zbiorze roślin uprawnych oraz do desykacji rzepaku ozimego. Zawartość substancji aktywnej: glifosat N-(fosfonometylo)glicyna (związek z grupy aminofosfonianów) w formie...
http://www.multipino.pl/offer441219.html
Tajfun taifun 360 SL zamiennik Roundup Randap środek totalny
Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania perzu oraz innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (jednorocznych i wieloletnich) na polach uprawnych oraz w roślinach sadowniczych. Zawartość substancji biologicznie czynnej: glifosat (związek z grupy aminofosfonianów) - 360 g/l
http://www.multipino.pl/offer441203.html
Rofosat 360 SL czyli zamiennik Roundup Randap środek totalny
Rofosat 360 SL jest dolistnym herbicydem o działaniu systemicznym. Pobierany jest przez zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę) a następnie przemieszcza się po całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi itp.) powodując ich zamieranie. Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie) są widoczne po upływie 7-10 dni od zabiegu. Całkowite...
http://www.multipino.pl/offer441165.html
Wyników: 12